Ateitis prieš praeitį. Mūsų visų kova

Skaitant ar klausant apie įvairius vyriausybės nutarimus, pasiūlymus, kartais sunku suprasti ar tai gerai visuomenei ar blogai? Ar tai padės sukurt geresnę ateitį ar nublokš į praeitį? Nepaisant detalių, esmė visada ta pati – ateities kova prieš praeitį.

Praeitis nori: mažiau laisvės, mažiau demokratijos, mažiau skaidrumo, mažiau inovacijų, mažiau mokslo, mažiau automatizavimo, mažiau įvairovės, mažiau tolerancijos, daugiau nacionalizmo, daugiau baimės, daugiau godumo, daugiau ribojimų, daugiau prietarų, daugiau skurdo.

Ateičiai reikia: daugiau laisvės, daugiau demokratijos, daugiau skaidrumo, daugiau inovacijų, daugiau mokslo, daugiau automatizavimo, daugiau įvairovės, daugiau tolerancijos, mažiau nacionalizmo, mažiau baimės, mažiau godumo, mažiau ribojimų, mažiau prietarų, mažiau skurdo.

Kovoti už ateitį yra mūsų visų pareiga! Negyvenkim praeitimi. Neleiskim žmonėms, kurie savo darbais ar mintimis nori mus nublokšti į praeitį, įtakoti mūsų ateities. Jeigu nekalbėsit jūs, tuomet už jus kalbės kiti, ir dažniausiai ne tai ką jūs patys kalbėtumėte.

Nebūkit apkvailinami propagandos. Tai nėra vyrų kova prieš moteris, kairiųjų prieš dešiniuosius, turtingųjų prieš vargšus, baltaodžių prieš juodaodžius, heteroseksualų prieš homoseksualus, islamo prieš krikščionybę, alkoholikų prieš abstinentų, plastinių operacijų prieš natūralumą. Žmonės vengiantys progreso ir turintys savų interesų visada bandys mus įtraukt į tokias kovas, supriešint. Žinoma, problemų yra, tačiau įsitraukimas į tokias kovas neleis mums judėti pirmyn.

KOVOKIM UŽ ATEITĮ!

You may also like: