Naudojimosi taisyklės

Prašau atidžiai perskaityti naudojimosi taisykles. Naudotis bielevicius.com (toliau svetainė) bei joje pateikiama medžiaga leidžiama tik laikantis šių naudojimosi taisyklių.

1. Svetainės ir turinio nuosavybės teisė

Ši svetainė ir joje esanti medžiaga yra Igno Bielevičiaus nuosavybė, išskyrus atvejus, kuomet nurodyta jog teisės priklauso trečiajai šaliai. Vartotojas gali peržiūrėti, išsisaugoti ir atsispausdinti pateiktą medžiagą asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais. Atgaminti šioje svetainėje pateiktą medžiagą ar jos dalį galima tik tinkamai nurodžius medžiagos autorių teisių savininką. Jei kyla klausimų, prašom parašyti žinutę Facebook: https://www.facebook.com/ignys5

2. Vartotojo prieigą reglamentuojantys teisės aktai

Vartotojo prieiga prie šios svetainės ir naudojimasis ja reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais.

3. Atsakomybės apribojimas

Šios svetainės turinys skirtas tik informaciniams ir pramoginiams tikslams. Informacijos naudojimas nesukuria jokių teisinių santykių tarp šios informacijos naudotojo ir svetainės. Informacija nėra ir negali būti naudojama ar priimama kaip pasiūlymas (nei visiškai, nei iš dalies) parduoti ar išleisti, pirkti ar įsigyti svetainėje nurodytus produktus ar paslaugas. Vartotojai visada atsakingi už savo investicinės veiklos finansinius rezultatus. Jokie grąžos, praėjusių laikotarpių vertybinių popierių rinkos ir fondų veiklos vertinimai bei prognozės nėra būsimo pelno garantija. Imtasi visų priemonių užtikrinti, kad tinklalapio informacija būtų pakankama ir teisinga, tačiau negarantuoja ir neprisiima atsakomybės už jokį neatitikimą, gramatikos klaidas ar praleidimus.

4. Vartotojo informacijos konfidencialumas

Svetainė išlaiko visos vartotojo informacijos, įskaitant asmeninę vartotojo informaciją, kuri yra perduodama tiesiogiai per svetainę ar elektroniniu paštu, konfidencialumą, išskyrus šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose numatytas išimtis. Bet kokią iš vartotojo gauta informacija naudojama tik pagal paskirtį. Paties vartotojo svetainėje paskelbti komentarai nebus laikomi konfidiancialiais.

5. Nuorodos į kitus tinklalapius

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius, taip pat gali būti siūlomos ar pateikiamos trečiųjų šalių prekės, paslaugos ar informacija. Bielevicius.com svetainės savininkas neperžiūrėjo jam nepriklausančių tinklalapių turinio bei trečiųjų šalių siūlomų prekių ir paslaugų ir neprisiima už juos atsakomybės.

6. Taisyklių ir nuostatų pakeitimai

Pasiliekama teisė bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias taisykles.

7. Taikoma teisė

Šios svetainės vartotojams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp svetainės savininko ir vartotojo kylantys ginčai sprendžiami vadovaujantis LR įstatymais.